Våra tjänster & priser

 

Här presenterar vi de tjänster vi utför och hur vår prissättning ser ut.
Ett elarbete är av flera anledningar svårt att uppskatta omfattningen av i förväg. När vi har skapat oss en uppfattning av arbetet försöker vi i största möjliga mån att uppskatta de antal timmar vi bedömer att att arbetet omfattas av, för att ge dig en så tydlig kostnadsbild som möjligt.

Installation av jordfelsbrytare

En jordfelsbrytare är ett komplement till säkringarna i en elcentral. Den bryter snabbt strömmen när det finns risk att någon utsätts för skada av el.

Belysning

Belysning fungerar inte bara dekorativt i ditt hem eller arbetsplats, den är också avgörande vad gäller komfort och funktion. Vi byter ut el i äldre belysning och drar fram el till nya platser i fastigheten.

Hushållsel

Att ha eluttag placerade på rätt plats i rummet gör stor skillnad. Oavsett om du bygger nytt och eller om du renoverar kan vi hjälpa dig med smarta tips och råd såväl som att dra elen dit du vill ha den

Kök & Badrum

Kök och badrum är de platser där vi använder el som mest. Eftersom vi ofta har flera elkällor igång samtidigt är det viktigt att bygga in säkrad el som bär upp tung belastning.

Golvvärme

Golvvärme har på senare år blivit en mycket uppskattad värmekälla. Det är ett energieffektivt sätt att värma ett rum eller bostad samtidigt som det skapar en hög levnadskomfort under de kyligare månaderna.

Värmeinstallation

Att byta ut element i en äldre bostad eller att installera en värmepump lönar sig i längden. Idag finns många lösningar som är billigare i drift. Vi installerar den värmekälla du väljer till bostaden eller företaget.

Elektrisk passage

Kraftportar, elektriska grindar och passagesystem drivs med el och kräver därför att en auktoriserad elektriker genomför installationen. Vi har lång erfarenhet av denna typen av elinstallationer.

El till nybygge

Om du bygger ny bostad eller fastighet är både elplaneringen och elarbetet en mycket väsentlig del i hur du sedan kan både optimera och trivas i byggnaden. Vi bistår dig gärna med elplanering och ger dig lämpliga förslag på hur elförsörjningen kan nyttjas bäst.

Kraft

Tack vare vår långa erfarenhet och mångåriga kunskap hjälper vi idag flera av de större elförsörjningsbolagen att bygga ut sitt elnät och utveckla långsiktiga kraftledningar.

Hur fungerar ROT avdraget?

ROT avdraget ger dig 30% skattereduktion på elektrikerns arbete. ROT och RUT avdraget räknas ihop och är max 50.000 kr per person och år.
För att du ska kunna få ROT avdrag behöver du uppfylla vissa villkor. Bland annat:

  • Du måste ha fyllt 18 år
  • Du ska vara bosatt i Sverige
  • Du betalar tillräckligt i skatt för att kunna få dra av för rotarbete

Läs detaljerade villkor på Skatteverkets hemsida

  070-5887188